Výstavba kysuckej D3 napreduje, finalizujú sa protihlukovky

Aktuálne sa na stavbe úseku D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec dokončujú finálne vrstvy na telese diaľnice a montujú posledné metre protihlukových stien. Tie sú zrealizované už na 75 percent. Protihlukové steny budú mať po dokončení celkovú dĺžku 11 130 metrov.

Následne zahájime práce na osadení zvislého a premenného dopravného značenia, namaľuje sa vodorovné dopravné značenie a odskúšame informačný systém diaľnice. Na výstavbe kysuckej D3 sa podieľa 250 pracovníkov.

 

Kysucká diaľnica v číslach

  • dĺžka stavby – 5 673 m
  • 19 mostov
  • 2 križovatky
  • 11 km protihlukových stien
  • 6 km oplotenia

Lepšie dopravné riešenie pre Kysuce

V celom úseku D3 je v súčasnosti doprava vedená po existujúcich cestách prvej triedy, ktoré sú využívané aj medzištátnou prepravou. V časti novobudovanej D3 prechádza tranzit mestom Čadca a obcou Svrčinovec, čo znižuje plynulosť a rýchlosť dopravy, znehodnocuje životné prostredie nadmerným hlukom a znížená je aj bezpečnosť obyvateľov. Rozhodne lepším dopravným riešením pre túto oblasť bude sprejazdnenie D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec. Diaľničný úsek odovzdáme motoristom do konca roka 2020.

 

Vyvolané investície

Vedenie trasy si vyžiadalo aj množstvo vyvolaných investícií, ako sú preložky a rekonštrukcie existujúcich nadzemných a podzemných sietí, rekonštrukciu mosta na ceste prvej triedy či vybudovanie lávky pre peších ponad železnicu.