Za prvé štyri dni nového roka NDS predala diaľničné známky za 1,64 milióna EUR

Národná diaľničná spoločnosť úspešne prevzala kontrolu nad predajom diaľničných známok. Od začiatku roka 2024 spravuje niekoľko stoviek predajných miest a online predaj diaľničných známok. Technicky náročný proces bol zvládnutý bez zásadného obmedzenia komfortu zákazníkov.

NDS je od začiatku roka plnohodnotným správcom predaja diaľničných známok. Len 21. decembra 2023 bola podpísaná zmluva o prevzatí časti podniku SkyToll, ktorá sa zaoberá predajom, distribúciou a prevádzkou elektronickej diaľničnej známky. Za necelé dva týždne sa štátnej akciovke podarilo dotiahnuť všetky potrebné právne, ekonomické, personálne a technické aspekty prevzatia časti podniku. 

Nosné práce na prevzatí správy IT systému prebiehali priamo počas silvestrovskej noci, kedy bola nevyhnutná technická odstávka. Začala krátko po 23:00 a skončila krátko po jednej hodine na Nový rok. Čas bol určený tak, aby sa odstavenie systému dotklo zákazníkov len v minimálnej miere. V rámci nastavovania systému sú ešte plánované dve nevyhnutné odstávky. Najbližšia začne opäť v nočných hodinách zo soboty na nedeľu 7. januára 2024.

Prvé dni nového roka NDS hĺbkovo testovala fungovanie systému a nezaznamenala žiadne výpadky. Potvrdzujú to aj čísla predajov. Za prvé štyri dni nového roka sa predalo takmer 56 tisíc e-známok celkovo za 1,64 milióna eur.  Pričom dve tretiny transakcií prebehli online. 

Prevzatie distribúcie e-známok umožní Národnej diaľničnej spoločnosti postupne maximalizovať príjem z predaja diaľničných známok. Ešte v minulom roku boli základné parametre predajnej siete pevne dané zmluvou. V praxi to znamenalo minimálny priestor pre zefektívňovanie predajov a zároveň prispôsobovanie sa zmene spotrebiteľského správania zákazníkov.

Prevzatie správy predaja sa podľa čísiel na predajoch e-známok neprejavilo. Súčasný zákaznícky komfort pri kúpe bol zachovaný. Jedinou okrajovou zmenou bolo vypnutie predaja diaľničných známok prostredníctvom takzvaných mýtomatov, ktoré sú vlastníctvom spoločnosti SkyToll. Mýtomaty sa na predajoch diaľničných známok podieľali približne jedným percentom, čo neúmerne zvyšovalo paušálne provízne náklady.   

Národná diaľničná spoločnosť tento rok plánuje analyzovať predajnú sieť a intenzívne pracuje na posilnení online predaja e-známok. Zároveň v zrýchlenom režime pripravuje využívanie služieb Štátnej pokladnice, čo prinesie zníženie nákladov na bankové poplatky.