Začala sa súťaž na severný obchvat Prešova

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) vyhlásila verejnú súťaž na zhotoviteľa úseku rýchlostnej cesty R4 Prešov, severný obchvat, 1. etapa. Ukončenie súťaže predpokladáme v druhej polovici roka 2018, rovnako ako aj začiatok výstavby. Predpokladaná hodnota zákazky dosahuje 169,98 milióna eur bez DPH.

Plánovaný úsek má odľahčiť dopravu v meste Prešov a tvorí jeho severný obchvat. Prvá etapa výstavby rýchlostnej cesty predstavuje úsek s dĺžkou 4,3 km medzi križovatkami Prešov, západ a Prešov, sever. Ide o prepojenie cesty I/68 (Sabinov – Prešov) s diaľnicou D1.

 

Odľahčí Prešov

 

Výstavbou rýchlostnej cesty R4 v danom úseku dôjde k prerozdeleniu dopravy a čiastočnému zníženiu zaťaženia mestských komunikácií. Súčasťou úseku je tunel Bikoš s dĺžkou 1155m. Križovatka Prešov, západ sa stavia v rámci úseku D1 Prešov, západ – Prešov, juh, križovatka Prešov, sever napojí rýchlostnú cestu R4 na preložku cesty I. triedy I/68. Rýchlostná cesta R4 je súčasťou transeurópskej dopravnej siete TEN-T , ide o začiatok severnej R4 smerom na Poľsko cez Svidník.  

 

Výstavba úseku R4 bude realizovaná v navrhovanej kategórii R 24,5/100 v plnom profile.

 

Lacnejší o 33 miliónov

 

NDS znížila náklady na výstavbu prvej etapy prešovského obchvatu o 33 mil. eur oproti dokumentácii na stavebné povolenie. Konečnú cenu určí až medzinárodný tender. Zároveň sme predĺžili lehotu na predloženie ponúk o jeden mesiac oproti minimálnemu zákonnému limitu pre nadchádzajúce vianočné obdobie. 

 

NDS o konečnej podobe úseku rokovala s Útvarom hodnoty za peniaze MF SR a v spolupráci s ÚHP MF SR sa bude kreovať aj definitívna podoba druhej etapy úseku R4 s dĺžkou 10,2 km.     

 

Severný obchvat Prešova v skratke

 

  • 4,3 km dlhý úsek v plnom profile
  • dvojrúrový tunel Bikoš má dĺžku 1 155 m 
  • spolu 9 mostov
  • 3 mosty na R4
  • 3 mosty na vetvách križovatky Prešov, sever
  • 3 mosty mimo R4
  • 1 367m celková dĺžka mostných objektov 
  • 1 objekt protihlukovej steny s dĺžkou 699 m
  • 1 340 dní výstavby