Získali sme vyznamenanie od Medzinárodného výboru cestárov

Národná diaľničná spoločnosť dostala ocenenie za spoluprácu a svoju činnosť od Medzinárodného výboru cestárov Spoločenstva nezávislých štátov. Medzinárodný výbor cestárov pomáha rozširovať vzájomne prospešné vzťahy medzi cestnými správami v oblasti projektovania, výstavby, rekonštrukcie, opráv a údržby ciest a cestných stavieb, rozvíja koncepcie politiky vedy a techniky v cestnom sektore v oblasti ekológie a bezpečnosti dopravy a koordinuje interakciu cestných správ. 

Vyznamenanie za spoluprácu získala naša spoločnosť v rámci medzinárodnej vedecko-praktickej konferencie, ktorá sa konala v Bratislave.  Cieľom konferencie bola výmena poznatkov na medzinárodnej úrovni v oblasti Inteligentných dopravných technológií. Keďže sa jej zúčastnili zástupcovia ministerstiev Spoločenstva nezávislých štátov (Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Gruzínska, Kazachstanu, Kirgizstanu, Moldavska, Ruska, Tadžikistanu, Turkmenistanu, Ukrajiny a Uzbekistanu), vedúci predstavitelia cestných organizácií, ale aj akademickí pracovníci, umožnila konferencia našim výrobným a obchodným spoločnostiam prezentovať svoje aktivity aj na tomto trhu v oblasti výstavby cestnej infraštruktúry, modernizácie a bezpečnosti dopravy.

 

Medzinárodná motoristická jazda po diaľničných úsekoch

Konferenciou sa zároveň zahájila medzinárodná motoristická jazda s názvom „Cesty a priateľstvá nemajú hranice“. Cieľom projektu je vzájomná inšpirácia a odovzdanie si skúseností – na obidvoch stranách. Členovia Medzinárodného výboru cestárov mali možnosť pozrieť si progres výstavby diaľničných úsekov D1 Budimír – BidovceD1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, aké technológie sú pri ich výstavbe používané, vrátane výstavby tunelov Ovčiarsko a Žilina. Z prevádzkovaných tunelov sme im odprezentovali funkčnosť technológií tunela Bôrik, jeho kamerový systém a riadenie z Centrálneho operátorského pracoviska.

 

Tunel Bôrik bol inšpiráciou v použitých technológiách

Tunel Bôrik prednedávnom prešiel inováciou tunelového rozhlasu. V daných tunelových zónach znejú rozdielne preddefinované hlásenia podľa aktuálnej situácie, aká sa deje pred portálom, pred núdzovým zálivom alebo v časti núdzového východu. Do tunelového hlásenia vie po novom navyše priamo vstúpiť aj operátor. Zástupcovia Medzinárodného výboru cestárov Spoločenstva nezávislých štátov ocenili náš dôrazný prístup k bezpečnosti v tunelovom prostredí, ako aj aplikované technické inovácie. Tunel Bôrik bol zároveň našim prvým tunelom, v ktorom bola možná premávka vozidiel prepravujúce nebezpečné, horľavé látky. V tuneli je nainštalovaný špeciálny kamerový systém, ktorý rozpozná prevoz horľavých kvapalín a tunelový operátor vie potom presne určiť, kedy takéto vozidlo vošlo do tunela, aké nebezpečné látky preváža a kedy tunel bezpečne opustilo.