Zvyšujeme bezpečnosť na D2 Bratislava - Malacky, osádzame nové oplotenie proti lesnej zveri

Minulý piatok (29.4.) sme začali s výmenou oplotenia na D2 Bratislava – Malacky. Opravíme kritické úseky, kde boli časté nehody so zverou a zvýšime tým bezpečnosť diaľnice medzi metropolou Slovenska a Malackami. Na tomto úseku plánujeme obnoviť oplotenie v dĺžke 7,3 kilometra.

D2 Bratislava – Malacky je jeden z úsekov, kde často dochádza k nebezpečným stretom s lesnou zverou. Preto sme intenzívne hľadali spôsoby riešenia tohto problému. Zvýšiť bezpečnosť a eliminovať riziko stretu so zverou pomôže nové, kvalitnejšie oplotenie. Nový plot bude vyšší (180 cm), bude mať lepšie upevnenie a zasadíme ho hlbšie do zeme (20 cm). Vďaka týmto parametrom by mal byť účinný voči drobnej aj väčšej zveri a aj voči tým obyvateľom lesa, ktorí by plot chceli podhrabať. Nové oplotenie je zaistené tromi napínacími drôtmi.

 

Plán obnovy oplotenia pre tento rok

Vo všeobecnosti, na opravu oplotení má NDS uzavreté rámcové dohody na štyri roky v celkovej sume 981.000 eur - pre regióny západ, stred a východ. Opravy si následne manažujú naše jednotlivé regionálne strediská, pričom aktuálne sa už realizujú práce na opravách či výmene oplotenia v dĺžke vyše 6 kilometrov a v pláne máme obnovu oplotenia na ďalších 8 kilometroch.