Rýchlostná cesta R1 Ružomberok, juh – križovatka I/18 (projektová príprava R1)

 
 

Názov a sídlo prijímateľa: 
Národná diaľničná spoločnosť, a. s. 
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

Názov projektu: 
Rýchlostná cesta R1 Ružomberok, juh – križovatka I/18 (projektová príprava R1)

Miesto realizácie projektu: 
Okres Ružomberok, Žilinský kraj

Výška zazmluvneného nenávratného finančného príspevku: 
1 589 211,75 EUR

Stav projektu: 
ukončený

 

Opis projektu: 
Hlavným cieľom projektu je obstaranie projektovej dokumentácie, ktorá bude slúžiť na potrebný progres pri príprave investičných stavieb rýchlostnej cesty v úseku R1 Ružomberok, juh – križovatka I/18.

Účelom projektovej prípravy a následne výstavby ťahu rýchlostnej cesty R1 je vybudovanie kapacitnej, smerovo rozdelenej štvorpruhovej komunikácie, v optimálnej trase z hľadiska plynulej a bezpečnej dopravy, ako aj z hľadiska vplyvu výstavby a prevádzky rýchlostnej cesty na obyvateľstvo a prírodné prostredie. Samotný obchvat Ružomberka s napojením na diaľnicu D1, ktorá je v súčasnosti vo výstavbe, zabezpečí  zvýšenie plynulosti a bezpečnosti dopravy najmä v intraviláne mesta Ružomberok, kde vznikajú časté kongescie.

Finančná podpora z EÚ sa týka zabezpečenia financovania týchto stupňov projektovej prípravy:

  • Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DUR)
  • Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ)
  • Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP)

 

Diaľničné spojenie D1 a R1 Ružomberok 
 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na 
www.opii.gov.sk