Rýchlostná cesta R2 Bátka – Figa, projektová dokumentácia

 
 

Názov a sídlo prijímateľa: 
Národná diaľničná spoločnosť, a. s. 
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

Názov projektu: 
Rýchlostná cesta R2 Bátka – Figa, projektová dokumentácia

Miesto realizácie projektu: 
Okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj

Výška zazmluvneného nenávratného finančného príspevku: 
1 489 219,00 €

Stav projektu: 
ukončený

 

Opis projektu: 
Jedným z dôležitých cieľov Slovenskej republiky je napojenie dopravnej siete na medzinárodný európsky ťah E58 v smere západ – východ, čím sa skvalitnia podmienky pre medzinárodnú a vnútroštátnu dopravu a zvýši sa plynulosť, rýchlosť a zároveň bezpečnosť cestnej premávky. Rýchlostná cesta R2 v úseku Bátka - Figa bola definovaná vo vládou schválenom “Strategickom pláne rozvoja dopravy SR do roku 2030 – Fáza II” – v decembri 2016. Vybudovanie rýchlostnej cesty R2 v úseku Bátka - Figa kategórie R 22,5/100 s navrhovanou dĺžkou 6 183 m, prispeje k zvýšeniu kapacity cestného ťahu v smere západ – východ, zabezpečeniu vyššej dopravnej funkcie a k vytvoreniu súvislej siete diaľnic a rýchlostných ciest s nadregionálnou dopravnou funkciou.

Finančná podpora z EÚ sa týka zabezpečenia financovania týchto stupňov projektovej prípravy:

  • Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP)
  • Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti (8a)
  • Vypracovanie dokumentácie za ponuku (DP)

 

Úsek rýchlostnej cesty prechádzajúci cez Rimavskú Sobotu 
 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na 
www.opii.gov.sk