Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
14.02.2011 Dušan Spuchlák - Drogéria - Farby, Malacky, 14055864 265,74
14.02.2011 SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 31322832 568,94
14.02.2011 AFZ security, a.s., Bratislava, 35802472 9,256,55
14.02.2011 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava, 35850370 129,94
14.02.2011 BB PREVENT, s.r.o., Banská Bystrica, 44137699 127,46
14.02.2011 Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Basnká Bystrica, 36836567 25,304,89
14.02.2011 Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Banská Bystrica, 36836567 46,64
14.02.2011 Paula Bieliková - CAMERON, Zvolen, 33290300 480,00
14.02.2011 Paula Bieliková - CAMERON, Zvolen, 33290300 796,80
14.02.2011 KONY TRENČÍN, s.r.o., Trenčín, 36315036 161,28