Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
×
Dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v € bez DPH
12.04.2012 4500015605 Vývoz odpadu na skládku Mikšová: kontajner7m3 - 3ks, - vývoz odpadu - cca 5 ton Technické služby mesta Bytče , Hlinická 403/16, 014 01 Bytča 00185655 269,00
12.04.2012 4500015395 Materiál použitý na údržbu tunela Stavbo, s. r. o., Cesta Rudiny 1089, 024 01 Kysucké Nové Mesto 36421227 101,00
12.04.2012 4500015493 chemikália - prípravok na čistenie ostenia E.E.C. s.r.o., Karpatské nám. 27, 831 06 Bratislava 35827491 3,456,00
12.04.2012 4500015498 vrecia na odpad KP PLUS. s.r.o., MUDr. Alexandra 23, 060 01 Kežmarok 36475025 41,00
12.04.2012 4500015552 poštové známky Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 51,00
12.04.2012 4500015669 Servis vozidla BA319PP Motor-Car, s.r.o. Bratislava, Tuhovská 5, 831 07 Bratislava 35828161 579,00
12.04.2012 4500015400 pre PS 422-12 uzavretý TV okruh - oprava demodulátora VFD na kamere K - tunel Branisko Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, 080 01 Prešov 31708536 281,00
12.04.2012 4500015436 pre PS 432 - 24 Dopravné značenie a signalizácia v tuneli - Autoscope, demontáž vadnej karty, montáž a oživenie novej karty Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, 080 01 Prešov 31708536 1,977,00
12.04.2012 4500016199 tovar KOVY, spol. s r.o., L. Mikuláš, Lipová 521/1 31595448 26,00
12.04.2012 4500015625 Filtre, olej Miroslav Pavlov, 34801944 89,00