Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
×
Dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v € bez DPH
01.03.2012 4500013835 Prevádzka meteostanice R1 N. Baňa Nowire s.r.o, Einsteinova 24, Bratislava 35975750 168,00
01.03.2012 4500013839 nájom oceľových fliaš 3/2012 Messer Tatragas, spol. s r. o., Chalupkova 9, Bratislava 685852 100,00
01.03.2012 4500013842 služby požiarnej ochrany 3/2012 Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany 35071966 46,00
01.03.2012 obj/22067/2012 R1 Nitra, západ - Selenec, objednávka znaleckého posudku Ing. Oliver Stollár, Hornočermánska 70, 949 01 Nitra 913220 1,075,00
01.03.2012 obj/22088/2012 R1 Nitra, západ - Selenec, objednávka znaleckého posudku Ing. Oliver Stollár, Hornočermánska 70, 949 01 Nitra 913220 250,00
01.03.2012 obj/22094/2012 R1 Nitra, západ - Selenec, objednávka znaleckého posudku Ing. Oliver Stollár, Hornočermánska70, 949 01 Nitra 913220 50,00
01.03.2012 obj/22099/2012 R1 Nitra, západ - Selenec, objednávka znaleckého posudku Ing. Oliver Stollár, Hornočermánska 70, 949 01 Nitra 913220 2,250,00
01.03.2012 obj/22107/2012 R1 Nitra, západ - Selenec, objednávka znaleckého posudku Ing. Oliver Stollár, Hornočermánska 70, 949 01 Nitra 913220 375,00
01.03.2012 obj/22124/2012 R1 Nitra, západ - Selenec, objednávka znaleckého posudku Ing. Oliver Stollár, Hornočermánska 70, 949 01 Nitra 913220 5,400,00
01.03.2012 obj/22127/2012 R1 Nitra, západ - Selenec, objednávka znaleckého posudku Ing. Oliver Stollár, Hornočermánska 70, 949 01 Nitra 913220 50,00