Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
×
Dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v € bez DPH
01.03.2011 KOVY, spol. s r.o. , 31595448 0,00
01.03.2011 Versity, a.s., 36396222 268,00
01.03.2011 Ing. Anna Gáliková, 910843 176,00
01.03.2011 Slovnaft, a.s., 31322832 307,00
01.03.2011 Pozemné stavby Trenčín a.s., 34132911 45,00
28.02.2011 METIRON s.r.o,MALACKY, 35805897 160,00
28.02.2011 Larko s.r.o., Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava, 35835851 44,00
28.02.2011 Larko s.r.o., Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava, 35835851 151,00
28.02.2011 Kvarting, spol. s.r.o. Silvánska 25 841 04 Bratislava, 35715251 1,670,00
28.02.2011 DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, Žilina, , 36391000 250,00