Drietomica

Oprava mosta cez potok Drietomica

Oprava mosta cez potok Drietomica

<p>NDS upozorňuje na čiastočnú uzáveru cesty I/9 v úseku mosta cez potok Drietomica. Dôvodom je oprava mosta.</p>

Oprava mosta nad potokom Drietomica

Oprava mosta nad potokom Drietomica

<p>NDS pristúpi k čiastočnej uzávere cesty I/9 v úseku mosta nad potokom Drietomica. Dôvodom je oprava mostu.</p>