Oprava mosta nad potokom Drietomica

NDS pristúpi k čiastočnej uzávere cesty I/9 v úseku mosta nad potokom Drietomica. Dôvodom je oprava mostu.

Obmedzenie sa týka obdobia

  • od 25. apríla 2022 (pondelok) od 7.00 hod do 31. júla 2022 (nedeľa) do 12.00 hod

Reparácia bude prebiehať v dvoch etapách, v prvej etape budú práce realizované na pravom jazdnom pruhu v smere do Trenčína a v druhej etape bude predmetom opráv ľavý jazdný pruh mosta v smere na Drietomu. Práce sa budú realizovať počas oboch etáp sedem dní v týždni, teda aj počas víkendov a štátnych sviatkov.

 

Vedenie dopravy

Doprava bude v úseku mosta vedená v jednom jazdnom pruhu a bude riadená svetelnou signalizáciou.