pohotovostná jednotka

Pre NDS začína zima už v júni

Pre NDS začína zima už v júni

Hoci zima podľa kalendára začína 21. decembra, pre NDS štartuje už v letnom období. Sklady s chemickým posypovým materiálom začíname plniť v dostatočnom predstihu už od júna, aby sme zabezpečili v zime zjazdnosť všetkých spravovaných komunikácií. Tohto roku sme nakupovali posypový materiál najlacnejšie za posledné tri sezóny.