R6

Čiastočná uzávera I/49A v obci Beluša

Čiastočná uzávera I/49A v obci Beluša

<p>NDS čiastočne uzavrie cestu I/49A v úseku mosta Beluša v km 4,438 – 4,381. Dôvodom je výmena mostných záverov.</p>