Čiastočná uzávera I/49A v obci Beluša

NDS čiastočne uzavrie cestu I/49A v úseku mosta Beluša v km 4,438 – 4,381. Dôvodom je výmena mostných záverov.

Obmedzenie sa týka obdobia

  • od 17. júla 2021 (sobota) do 31. augusta 2021 (utorok)

 

Vedenie dopravy

Stavebné práce budú realizované v dvoch etapách. Doprava bude vedená v I. etape v pravej a v II. etape v ľavej polovici mosta v režime  1 + 1 pruh. Odbočenie a pripojenie vetiev priľahlej križovatky Dolné Kočkovce bude v oboch etapách zachované.