Malý stroj s génmi veľkého

Silný, robustný a úderný. Tri slová, ktoré charakterizujú tento malý stroj so silou veľkého. Zvláda náročné terény a zložité úlohy aj napriek tomu, že je denne na slnku a v prachu.

REFORM Metrac je vyvinutý pre extrémne svahovité terény horského poľnohospodárstva a vyznačuje sa najmodernejšou technológiou a najvyššou účinnosťou. Vďaka svojej vynikajúcej schopnosti svahovitosti v kombinácii s najvyšším ochranným vodičom poskytuje Metrac jedinečný pracovný komfort. Dvojnápravový žací stroj je koncipovaný ako samostatne jazdiaci stroj pre bezpečnejšie a zemné práce. Skladá sa z prednej a zadnej nápravy, ktoré sú vzájomne prepojené prostredníctvom centrálneho kĺbu. Na tejto robustnej časti stroja je primontované prídavné zariadenie cepový mulčovač, ktorého pracovná šírka je 2 m.

V bratislavskom stredisku údržby sa kosačka používa hlavne v ťažko dostupnom teréne, čím sú hlavne protisvahy diaľnice, mostné kužele a následne aj na diaľničných odpočívadlách, hraničných prechodoch a na trávnatých plochách v okolí križovatiek. Stroj sa využíva celoročne podľa počasia. Pokosená tráva  sa nemusí zberať, nakoľko uvedený mechanizmus trávu rozseká na drobné časti. 

Žací stroj Reform Metrac G5

 

Rakúska firma REFORM-WERKE BAUER GmbH zaoberajúca sa výrobou špeciálnych strojov pre poľnohospodárstvo a komunálne hospodrástvo. Bola založená v roku 1910 Johannom Bauerom, synom. Jeho prvým produktom bola jednoduchá sejačka „Welsia“. Až do roku 1940 sa ich produktové portfólio rozširovalo aj na čerpadlá, kombajny a ďalšie stroje. Počas vojny bola firma spravovaná komisársky, či to bolo z dôvodu židovského pôvodu, je nejasné, pretože nedochovali sa žiadne doklady. Po roku 1945 bol výrobný program znovu obnovený. Prvá motorová kosačka bola vyrobená v roku 1948. V súčasnosti sa kosačky predávajú pod červeným logom spoločnosti REFORM, pod ktorým sú aj ľahko identifikovateľné.