Zvolenčania uchránili pomocníka do závejov

Fréza bola zakúpená v roku 1964 pre vtedajšiu Okresnú správu ciest Zvolen ako špeciálny jednoúčelový stroj určený do ťažkých poveternostných podmienok na sprejazdňovanie ciest po intenzívnych snehových zrážkach s následnou tvorbou snehových závejov.

Tento stroj je vzácnym technickým exponátom umiestneným pri vstupe do areálu strediska správy a údržby rýchlostných ciest  vo Zvolene. Pred zošrotovaním ju zachránili kolegovia z SSÚR Zvolen - naši  pracovníci ju opravili a zrenovovali do prevádzkyschopného stavu. Zvolenčania ju opatrili náterom do pôvodného vzhľadu, aby slúžila ako fyzický dôkaz pre ďalšie generácie pracovníkov cestnej údržby, s akým strojným vybavením začínali vykonávať náročnú prácu ich starší kolegovia.

 

Snehová fréza MERCEDES BENZ UNIMOG U-411

Bola zakúpená v roku 1964 pre vtedajšiu Okresnú správu ciest Zvolen ako špeciálny jednoúčelový stroj určený do ťažkých poveternostných podmienok na sprejazdňovanie ciest po intenzívnych snehových zrážkach s následnou tvorbou snehových závejov. Využívala sa prevažne v hornatých oblastiach vtedajšieho okresu na stredisku údržby Kriváň, z ktorého sa realizovala zimná údržba ciest v oblasti Detvianskej Huty, Látok, Hriňovej a na stredisku údržby Senohrad. Tieto oblasti sú charakteristické mnohými odľahlými usadlosťami – lazmi, ktoré v minulosti po vysokých  úhrnoch snehových zrážok bolo možné spriechodniť len špeciálnou technikou. V 60. až 80. rokoch minulého storočia nebolo výnimočné, že sa v týchto oblastiach vytvárali na cestách snehové záveje dosahujúce výšku až 4 metre. V takýchto podmienkach sa fréza vďaka svojej,  na tú dobu unikátnej konštrukcii, veľmi dobre uplatnila.

Kvalitná švajčiarska výroba

Samotná fréza bola osadená na ráme podvozku Mercedes Benz Unimog U-411. Jej výrobcom bola renomovaná Švajčiarska firma ROLBA, ktorá bola priekopníkom vo výrobe strojov súvisiacich s úpravou lyžiarskych svahov, ale aj komunálnej techniky na údržbu ciest v ťažkých podmienkach Alpských krajín. Na pohon frézy bol použitý vzduchom chladený vznetový motor – 6 valcový v tvare V od firmy DEUTZ s výkonom 118 KW.  

 

Na pojazd stroja slúžil vznetový 4-valec Mercedes s objemom valcov 1767 cm3 s výkonom 32 kW. Prevodovka bola mechanická s troma prevodovými stupňami dopredu a jedným dozadu, pričom všetky prevody sa pri frézovaní redukovali cez redukčnú prevodovku. Stroj mal veľmi dobrú priechodnosť v hlbokom snehu, pretože obe nápravy boli hnacie, vybavené mechanickými uzávierkami diferenciálu a disponoval výbornými výkonnostnými parametrami.

 

Vtedajší strojníci ju porovnávali s frézou Sovietskej výroby na podvozku ZIL 150, ktorá bola dodávaná na strediská údržby v 70. rokoch minulého storočia. ZIL mal vysoké prevádzkové náklady, hnaciu iba jednu nápravu a výkonom ani priechodnosťou sa Unimogu nevyrovnal. Za nevýhodu Unimogu sa považovalo, že na fréze neboli oddeľovače, ktoré by chránili vretená frézy pred poškodením v prípade, že sa fréza priblížila k zvodidlu, cestnému zábradliu alebo inému cestnému zariadeniu. Preto bolo nevyhnutné dobré označenie krajníc ciest dostatočne vysokými snehovými kolmi, poprípade sa v extrémnych podmienkach využívali na obsluhu dvaja strojníci.