AKTUALIZÁCIA: Čiastočná uzávera D1 na mostoch medzi Trnavou a Hlohovcom

NDS čiastočne uzavrie diaľnicu D1 v úseku mostov nachádzajúcich sa v km 57,695 a 57,770 medzi križovatkami Trnava a Hlohovec. Dôvodom je výmena mostných záverov.

Obmedzenie sa týka obdobia

 

  • od 18. mája 2019 (sobota) 7.00 hod. do 5. augusta 2019 (pondelok) 12.00 hod.

Z dôvodu náročnosti prác a ich realizácie vo väčšom rozsahu, ako bolo pôvodne plánované, NDS predlžuje pôvodný termín ukončenia uzávery do 18. augusta 2019 (nedeľa) do 12.00 hod.

 

Vedenie dopravy

 

Stavebné práce budú realizované v spoločnej čiastočnej uzávere po poloviciach vozovky v štyroch etapách. Doprava bude vedená v každej etape v jazdnom páse, kde bude pracovisko, v jednom jazdnom pruhu. V druhom jazdnom páse bude doprava vedená v troch jazdných pruhoch.