Čiastočná uzávera diaľničného odpočívadla Velínok

NDS upozorňuje vodičov na čiastočnú uzáveru pravostranného diaľničného odpočívadla Velínok na úseku diaľnice D1 Ivachnová – Važec v km 280,727.

Obmedzenie sa týka obdobia

  • od 31.10.2023 (utorok) od 7.00 hod. do 15.4.2024 (pondelok) do 15.00 hod.

Dôvodom uzávery hornej vyvýšenej časti odpočívadla je problematické zabezpečovanie zjazdnosti prístupovej komunikácie a tým aj bezpečného prístupu motoristov na uvedenú časť odpočívadla počas zimnej údržby. Spodná časť odpočívadla zostane bez obmedzenia.