Nová vozovka na bratislavskej D2

NDS upozorňuje vodičov na čiastočnú uzáveru na diaľnici D2 a jej súčastí v úseku križovatky Jarovce, vetva v smere Bratislava-Viedeň v km cca 70,350 – 70,860 v smere staničenia vpravo. Dôvodom je odfrézovanie pôvodnej vozovky a následná pokládka novej asfaltovej vrstvy.

Obmedzenie sa týka obdobia

  • od 18.8.2023 (piatok) od 20.00 hod. do 21.8.2023 (pondelok) do 6.00 hod.
  • od 25.8.2023 (piatok) od 20.00 hod. do 30.8.2023 (streda) do 6.00 hod.

Práce sa budú vykonávať etapovito po jazdných pruhoch.

Vedenie dopravy

Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu vetvy križovatky.

 

Prosíme, dbajte na bezpečnosť našich pracovníkov 

NDS apeluje na motoristov, aby dodržiavali obmedzenia súvisiace s opravnými prácami, a to najmä rešpektovanie rýchlostných limitov. Záleží nám totiž nielen na bezpečnosti motoristov, ale aj na zachovaní bezpečnosti našich pracovníkov v teréne. Prosíme, buďte obozretní a ohľaduplní voči nim. Najčastejším dôvodom nehôd, často aj smrteľných, je totiž práve nepozornosť alebo nerešpektovanie predpísanej zníženej rýchlosti.