Nová vozovka na bratislavskej D2

NDS opraví a obnoví vozovku na diaľnici D2 v ľavom jazdnom páse v km 64,200-63,450 pri Pečnianskom lese v pripájacích pruhoch z diaľnice D1.

Práce sa týkajú obdobia

  • od 17.05.2024 (piatok) od 21.00 hod. do 20.5.2024 (pondelok) do  6.00 hod.

Práce budú pozostávať z odfrézovania pôvodnej vozovky a následnej pokládky nových asfaltových vrstiev.

Vedenie dopravy

Doprava na diaľnici D2 bude vedená vo voľných jazdných pruhoch toho istého jazdného pásu. Na vetve križovatky bude doprava vedená vo voľnom jazdnom pruhu vetvy. 

Prosíme, dbajte na bezpečnosť našich pracovníkov

NDS apeluje na motoristov, aby dodržiavali obmedzenia súvisiace s opravnými prácami, a to najmä rešpektovanie rýchlostných limitov. Záleží nám totiž nielen na bezpečnosti motoristov, ale aj na zachovaní bezpečnosti našich pracovníkov v teréne. Prosíme, buďte obozretní a ohľaduplní voči nim. Najčastejším dôvodom nehôd, často aj smrteľných, je totiž práve nepozornosť alebo nerešpektovanie predpísanej zníženej rýchlosti.