Nový povrch na zvolenskej R1

Na vozovke rýchlostnej cesty R1 v smere zo Zvolena do Banskej Bystrice sa vymení obrusná vrstva a položí sa nová vrstva asfaltového koberca. Práce budú realizované v pravom jazdnom páse v km 155,190-156,500.

Práce sa týkajú obdobia

  • 10.06.2024 (pondelok) od 10.00 hod. s predpokladanou dĺžkou trvania prác 9 dní

Vedenie dopravy

Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Prosíme, dbajte na bezpečnosť našich pracovníkov

NDS apeluje na motoristov, aby dodržiavali obmedzenia súvisiace s opravnými prácami, a to najmä rešpektovanie rýchlostných limitov. Záleží nám totiž nielen na bezpečnosti motoristov, ale aj na zachovaní bezpečnosti našich pracovníkov v teréne. Prosíme, buďte obozretní a ohľaduplní voči nim. Najčastejším dôvodom nehôd, často aj smrteľných, je totiž práve nepozornosť alebo nerešpektovanie predpísanej zníženej rýchlosti.