Onedlho začínajú práce na razení tunela Bikoš

Na konci mája odštartujeme razenie vyše jeden kilometer dlhého tunela Bikoš, ktorý je súčasťou stavby severného obchvatu Prešova. Predpoklad jeho prerazenia je pred budúcoročným letom. Aktuálne sa nad portálom tunela buduje ochranný dáždnik.

Na baníkov bude dohliadať sv. Barbora

Na portáli tunela Bikoš, rovnako ako aj pri iných tuneloch, osadíme sošku sv. Barbory. Stará banícka tradícia totiž káže tunel posvätiť, aby na hladký a bezpečný priebeh razenia dohliadala patrónka baníkov.

 

Výstavba ide podľa plánu

Prvá etapa úseku R4 Prešov, severný obchvat bude po dostavbe dlhá 4,3 km. Doposiaľ bol zrealizovaný výrub stromov, pyrotechnický prieskum, preložky väčšiny inžinierskych sietí a namontovalo sa dočasné premostenie cez Torysu. V súčasnosti sa budujú prístupové cesty k portálom tunela Bikoš a priebežne sa pokračuje na realizácii spodnej stavby mostných objektov.

 

Ušetrených 9 minút

Po dobudovaní prvej etapy severného obchvatu Prešova ušetria motoristi takmer 9 minút v porovnaní s jazdou po pôvodných komunikáciách. Hlavným prínosom R4 bude, že spolu s ďalším úsekom vo výstavbe, D1 Prešov, západ - Prešov, juh, vytvorí kompletný obchvat mesta a tranzit odkloníme mimo intravilán.

 

O úseku

  • Dĺžka: 4 300 m
  • Tunel: Bikoš, dvojrúrový
  • Dĺžka tunela: 1 155 m
  • Zmluvný termín ukončenia výstavby: marec 2023