2018 - Rok súťaží

Rok 2018 pre NDS môžeme označiť ako rok súťaží. V trasách vytýčených v programovom vyhlásení vlády plánujeme rozostavať viac ako 70 km diaľnic a rýchlostných ciest. Zároveň od začiatku roka postupne obstarávame dokumentácie v rôznych stupňoch prípravy pre ďalšie úseky.

V súčasnosti je už v súťaži viac ako 22 km rýchlostných ciest. Od minulého roka ide o dva úseky: R3 Tvrdošín – Nižná (4,4 km) a R4 Prešov, severný obchvat, 1. etapa (4,3 km), a vo februári 2018 sme vypísali tender na úsek R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce (13,5km). 

V tomto roku plánujeme vyhlásiť ešte súťaže na štyri úseky diaľnic resp. rýchlostných ciest:

 

  • R2 Kriváň – Mýtna v 2. štvrťroku,
  • D1 Bratislava – Triblavina (3,5 km),
  • R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany (21,25 km),
  • R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou s tunelom Soroška (14,1 km).

Ich vypísanie závisí od ukončenia prípravy, zabezpečenia finančného krytia a tiež ukončenia procesu optimalizácií, o ktorom rokujeme so zástupcami Európskej komisie a Útvarom hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR.

 

Postupujeme teda s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť. Súťaže vyhlasujeme priebežne, minulý rok boli vyhlásené tri (privádzač Lietavská Lúčka – Žilina, R 3 Tvrdošín – Nižná a R4 Prešov, severný obchvat, 1. etapa), tohto roku pokračujeme v nastúpenom trende a takto chceme nasledovať aj v roku 2019.

 

Príprava projektov v plnom prúde

 

Aby sa mohli súťažiť nové diaľničné úseky a rýchlostné cesty, pokračujeme aj v predprojektovej a projektovej príprave.

Súťaže na projektovú dokumentáciu vyhlásené v prvom štvrťroku 2018:   

•             D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto, privádzač

•             R1 Ružomberok Juh – križovatka I/18 (napojenie na D1)

•             R2 Zacharovce – Bátka

•             R2 Bátka – Figa

 

Súťaže na projektovú dokumentáciu, ktoré budú vyhlásené v druhom štvrťroku 2018:   

•             R1 Banská Bystrica  - Slovenská Ľupča

•             R2 Zvolen, západ – Zvolen, východ 

•             R7 Holice – Dolný Bar

•             R7 Dolný Bar – Nové Zámky

•             R8 Nitra, križovatka R2

 

Zintenzívnili sme spoluprácu s Európskou komisiou a európskou agentúrou JASPERS pri dodržiavaní pravidiel EK pre čerpanie fondov na výstavbu dopravnej infraštruktúry. Príspevky Európskej únie tvoria podstatnú časť investičných zdrojov na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest. Ministerstvo dopravy a výstavby SR je najúspešnejším rezortom v čerpaní eurofondov a to najmä vďaka projektom, ktoré realizuje NDS.