Výborná správa pre juh Slovenska, nový úsek R2-ky pomôže najmä kamionistom

Nových 13,5 kilometra rýchlostnej cesty R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce je počnúc dnešným dňom plne k dispozícii motoristom. Rýchlostná cesta pomôže najmä nákladnej doprave. Novootvorená R2-ka bude od dnes spoplatnená diaľničnou známkou pre vozidlá do 3,5 tony a pre vozidlá nad 3,5 tony plánujeme úsek spoplatniť mýtom od Nového roka. Po dobudovaní úseku R2 Kriváň – Mýtna ušetrí celý 20-kilometrový úsek R2 od Kriváňa až po Lovinobaňu motoristom zhruba 8 minút.

Nový úsek pomôže osobnej i nákladnej doprave, doprava bude vo všeobecnosti plynulejšia a bezpečnejšia. Nákladnej doprave pomôže nová R2-ka aj z ekonomického hľadiska. Kamióny budú môcť ísť oproti jazde na terajšej ceste 1.triedy plynulou rýchlosťou 90 kilometrov za hodinu, čo sa odrazí na zrýchlení dopravy. Nákladným dopravcom to tak ušetrí aj spotrebu pohonných látok. Analýza nákladov a výnosov naznačuje teoretickú úsporu iba zo zrýchlenia prepravovaných tovarov počas 25-ročného obdobia investície na úrovni 12 miliónov eur.

 

R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce v číslach

 

  • Celková dĺžka: 13,5 kilometra

  • Počet objektov stavby: 148

  • Zmluvná cena: 127 705 627,71 eura

  • Počet mostných objektov: 11

  • Dĺžka mostov: 1,6 km

  • Počet protihlukových stien: 6

  • Celková dĺžka protihlukových stien: 3,9 km

 

Charakteristika úseku

Trasa rýchlostnej cesty R2 je vedená údolím Krivánskeho potoka, v súbehu so železničnou traťou a cestou I/16, pričom obchádza samotnú obec Mýtna z juhozápadu. Rýchlostná cesta je vedená ponad oba dopravné koridory, následne trasa vchádza do katastra obce Divín. Trasa pokračuje v úzkom páse na úpätí pahorkov Divínskeho hája, kde je jediné miesto s akceptovateľným dopadom na životné prostredie, dôsledkom čoho vznikla potreba na vybudovanie objektov vhodných pre migráciu zveri. Po opustení Divínskeho hája pokračuje trasa severovýchodne od obce Podrečany v súbehu s cestou I/16 až do konca úseku, kde sa pri Tomášovciach napojí na jestvujúcu cestu I/16.