Pri ceste na pomoc motoristom sme najazdili takmer 2,4 milióna km

V cene diaľničnej známky majú motoristi aj službu Diaľničnej patroly. Tá v roku 2017 pomáhala pri 17 967 incidentoch.

Šestnásť áut Diaľničnej patroly najazdilo za rok 2017  2 369 824 km. Najčastejšie zabezpečovali dopravu signalizačným vozíkom, a tým chránili vozidlá a ich posádky. Hliadky Diaľničnej patroly riešili v roku 2017 dohromady  17 967 incidentov, čo je asi o 1 500 viac ako v roku 2016.  Najčastejšie zasahovali na úsekoch s najväčšou intenzitou dopravy, a to najmä vozidlá patroly zo stredísk v Bratislave, v Trnave, v Malackách  a v Galante. Každé z týchto stredísk malo v roku 2017 viac ako 1 500 zásahov, resp. udalostí, ktoré riešili v premávke. Najfrekventovanejším prípadom, ktorým sa hliadka Diaľničnej patroly zaoberala v roku 2017 bolo zastavenie vozidla na ceste, jeho označenie a ďalšia tomu prislúchajúca pomoc. Počet týchto incidentov presahuje polovicu všetkých udalostí diaľničnej hliadky. Vozidlá Diaľničnej patroly taktiež zabezpečovali súčinnosť a zabezpečenia miesta dopravnej nehody vo viac ako 1 700 prípadoch.  

 

Diaľničná patrola dohliada aj na bezpečnosť cestnej premávky napríklad tým, že odstraňuje nežiadúce prekážky z vozovky. Pracovníci patroly dokonca museli usmerňovať 34 chodcov a cyklistov na diaľniciach a rýchlostných cestách a taktiež aj dve vozidlá, ktoré zablúdili do protismeru. 

 

Vyrieši všetky problémy 

 

Národná diaľničná spoločnosť zabezpečuje činnosť Diaľničnej patroly z 15 stredísk správy a údržby, a to Malacky, Bratislava, Trnava, Trenčín, Považská Bystrica, Martin, Liptovský Mikuláš, Mengusovce, Beharovce, Prešov, Galanta, Nová Baňa, Zvolen, Košice, Čadca. Úlohou Diaľničnej patroly je pomoc v tiesni účastníkom cestnej premávky, najmä ich zabezpečenie a označenie. Diaľničná patrola zabezpečuje aj informačnú súčinnosť – pomáha s kontaktom na odťahovú službu, prevádzkovateľov servisov a podobne, zabezpečuje súčinnosť pri výmene kolesa, resp. pri potrebe doplnenia pohonných hmôt, pri odťahovaní vozidla na najbližšie odpočívadlo, núdzový záliv či zjazd z diaľnice, ak vozidlo tvorí neodkladnú prekážku. A toto všetko 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku.

 

Dôležité číslo

 

Národná diaľničná spoločnosť spustila službu Diaľničná patrola v apríli 2015. Odvtedy najazdili vozidlá Diaľničnej patroly už viac ako 6,3 milióna kilometrov. Patrola zasahuje na viac ako 700 km diaľnic a rýchlostných ciest a motoristi môžu o jej pomoc požiadať na telefónnom čísle 0800 100 007 alebo prostredníctvom aplikácie Pomoc na diaľnici

O spokojnosti občanov, ktorí využili ponúkanú NONSTOP službu NDS svedčia aj mnohé poďakovania. Tu je ich pár z mnohých:

 

„Vážené dámy a páni, nemám otázku, ale rád by som sa poďakoval Vašim kolegom z diaľničnej patroly, ktorí nám počas Vianočných sviatkov ochotne pomohli pri nepríjemnej udalosti – defekte na diaľnici (stalo sa to 25.12.2017 okolo obeda na D1 za Trnavou v smere na Piešťany). Vďaka ich pomoci sme mohli bezpečne vymeniť zadné ľavé koleso a pokračovať v ceste za rodinou. Ešte raz ďakujeme!“

I.S. 

 

Dobrý deň, chcem sa úprimne poďakovať službukonajúcej patrole na diaľnici D1 v oblasti TN, ktorá dna 14.11.2017 v čase okolo 20:00 veľmi pomohla našim vodičom, nakoľko ich zradilo motorové vozidlo tesne pred cieľom cesty. Vážim si ich pomoc priamo pri posádke nášho vozidla a taktiež pohotovosť dispečera, ktorý prijal včera našu prosbu o pomoc. Veľmi pekne Vám všetkým ďakujem.

S pozdravom

T.B. 

 

Pekný deň prajem, týmto by som sa chcel veľmi pekne poďakovať zamestnancom Vašej spoločnosti, Diaľničnej patrole, ale aj ostatným zamestnancom SSÚD Beharovce za ich ochotu, profesionalitu a ľudský prístup počas mojej kolízie v tuneli Branisko v nedeľu 7.1.2018. Síce išlo iba o defekt, pri ktorom sa ale vzhľadom k jeho rozsahu stalo auto nepojazdným, no ich prístup, ochota a samotný zásah mi v tejto nepríjemnej situácii nesmierne pomohol. Keďže sme sa vracali z dovolenky z Tatier domov do Košíc a mal som v aute manželku, deväťročnú a ročnú dcérku, ostať stáť uprostred tunela je naozaj veľmi nepríjemná situácia, o to viac, že som si uvedomil, že som obmedzil ďalšie stovky vodičov. I napriek tomu boli pracovníci patroly mimoriadne ochotní, v maximálnej miere nám pomohli a v súčinnosti s hliadkou Polície SR a s hasičmi zabezpečili prepravu manželky a detí na stredisko, kde sa im venovali ďalší zamestnanci, zabezpečili komplikované naloženie a odťahovanie vozidla na stredisko a takisto mi poskytli kontakty na komerčné odťahovanie, ktoré odtiahlo vozidlo až do Košíc.

Budem rád, ak budete moje úprimné poďakovanie tlmočiť vedeniu spoločnosti, ako aj samotným zamestnancom a pracovníkom polície a hasičom na stredisku. I napriek tomu, že mi zamestnanci patroly a strediska niekoľkokrát zdôraznili, že je to ich práca, že je pre nich dôležité, že sa nikomu nič nestalo, ja vôbec nevnímam takýto prístup ako samozrejmosť. Zároveň oceňujem samotnú existenciu Diaľničnej patroly, pretože je to služba, ktorá naozaj pomáha vodičom často v situácii, ktoré sú jednak stresové a psychicky náročné a jednak môžu byť rizikové po bezpečnostnej stránky.

Ešte raz veľmi pekne ďakujem a prajem všetkým zamestnancom v novom roku všetko len to najlepšie.

 

S úctou R.S.