Aktualita z košickej R2: odvážame ornicu, sanujeme podložie

Práce na košickom obchvate pokračujú naďalej, na stavbe úseku R2 Šaca - Košické Oľšany, II. úsek sa to hemží pracovníkmi. Aktuálne sa realizujú preložky inžinierskych sietí či archeologický prieskum, ale prebieha aj odhumusovanie a odvoz ornice. Takisto uskutočňujeme práce na sanáciách podložia - realizujeme vibrostĺpy, rebrá, geodrény a upravujeme podložie vápnením.

Výstavba košickej R2-ky začala v prvej polovici tohto roka. Ukončený je už pyrotechnický prieskum, máme osadené informačné tabule, dobudovali sme zariadenie stavenísk a takisto sme už vyhotovili skúšobné pilóty na mostných objektoch. V najbližšom období plánujeme pokračovať v realizácii vibrostĺpov, rebier a v úprave podložia vápnením, realizácii sanačných vrstiev či prekládok inžinierskych sietí.

 

R2 Šaca – Košické Oľšany v číslach, II. úsek:

 

  • 14,2 km
  • 13 mostov
  • 3 križovatky
  • 7,2 km protihlukových stien
  • 52 preložiek inžinierskych sietí
  • 2,5 miliónov m3 odkopanej a navezenej zeminy
  • 2 milióny ton odťaženého kameňa

 

Vo výsledku košická R2 prepojí diaľnicu D1 s rýchlostnou cestou R4. Zároveň bude úsek súčasťou medzinárodného koridoru Via Carpatia.