Ďalší pokrok pri výstavbe obchvatu Prešova. V tuneli Bikoš pokračujú práce na technológii

Výstavba prešovskej R4 napreduje podľa plánu, vo vyše kilometrovom tuneli Bikoš je už úplne dokončený náter ostenia, chodníky aj vozovka. Pokračujú ešte práce na technológii tunela. Na mostoch sa realizujú nosné konštrukcie a rímsy a na samotnej rýchlostnej ceste sa buduje kanalizácia a kladieme podkladové a asfaltové vrstvy vozovky. Úsek R4 Prešov – severný obchvat, I. etapa plánujeme motoristom odovzdať do užívania v lete tohto roka.

V najbližšom období budeme ešte pokračovať v realizácii nosných konštrukcií mostov a podľa postupu prác aj v dokončovaní vrstiev vozoviek. V tuneli sa okrem technológií budú realizovať aj dokončovacie práce na konečných terénnych úpravách na južnom a severnom portáli. Okrem toho už priebežne prebiehajú aj preberacie a kolaudačné konania jednotlivých stavebných objektov.

 

R4 Prešov – severný obchvat v číslach

  • 4,3 km dlhý úsek v plnom profile
  • motoristom ušetrí približne 10 minút
  • predpokladáme intenzitu dopravy v hodnote 15 000 vozidiel/ 24 hodín
  • 155 stavebných objektov
  • 9 mostov
  • tunel Bikoš s dĺžkou 1 150 m
  • križovatka Prešov, sever