Diaľničné autority krajín V4: Potrebujeme riešiť enormný nárast cien stavebnín

Zástupcovia diaľničných spoločností krajín Vyšehradskej štvorky - Ředitelství silnic a dálnic, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő, Magyar Közút Nonprofit, Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad a prirodzene slovenskej Národnej diaľničnej spoločnosti, rokovali v utorok (21.6.2022) o účinných nástrojoch na riešenie problémov v oblastiach prípravy, výstavby, prevádzky a spoplatnenia diaľnic a rýchlostných ciest. Zároveň, počas veľkej konferencie predstavitelia diaľničných autorít Poľska, Maďarska, Česka a Slovenska podpísali vyhlásenie o ďalšej spolupráci. Konferenciu pilotne zorganizovala NDS za slovenskú stranu.

Zástupcovia všetkých štyroch krajín sa zhodli na potrebe riešenia enormného nárastu cien stavebných materiálov a iných vstupov, pričom krajiny sa podelili o svoje postupy. Na Slovensku Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR nedávno predstavilo valorizačný vzorec, ktorý by mal túto problematiku riešiť v rámci verejných obstarávaní a prisľúbilo riešenie aj pre už uzatvorené kontrakty. V Českej republike čiastočne rieši situáciu takisto valorizácia, ktorú už v zmluvách zakomponovanú majú. Poliaci zmierňujú záťaž pomocou zmluvných doložiek a v Maďarsku podľa predstaviteľov diaľničných autorít má riešiť túto situáciu program hospodárskej stabilizácie.

 

Skúsenosti si diaľničné autority krajín V4 vymenili vo všetkých tématických blokoch konferencie. V závere sa zástupcovia zhodli, že pokračovanie takýchto rokovaní na úrovni diaľničných spoločností je prospešné pre všetky štyri strany. Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva NDS Vladimír Jacko navrhol ako tému na ďalšiu diskusiu napríklad zváženie spoločného postupu pri riešení možnosti financovania stavieb z eurofondov. „Nemáme čo stratiť, môžeme len získať priestor na dobudovanie toho, čo ešte dobudované nemáme,“ povedal Jacko a dodal, že krajiny V4 by sa mali zamyslieť aj nad spoločnými projektmi.

 

Cieľom podpísaného vyhlásenia je priniesť pozitívne nápady, inšpiráciu, výmenu skúseností a dynamickú komunikáciu v rámci praktickej cezhraničnej spolupráce. Krajiny sa na úrovni diaľničných autorít dohodli na pravidelných stretnutiach, najbližšie sa uskutoční v Českej republike pod záštitou Ředitelství silnic a dálnic.

 

Signatármi vyhlásenia sú:

 

  • Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ NDS Vladimír Jacko
  • Podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku spoplatnenia a IT NDS Jaroslav Ivanco
  • Generálny riaditeľ Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ČR Radek Mátl
  • Zástupca generálneho riaditeľa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Marcin Nowacki
  • Zástupca generálneho riaditeľa Nezmeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Nyul Zoltán
  • Technický riaditeľ Nezmeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Kertesi Tamás
  • Riaditeľ stratégie a vzťahov s vládou Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató  (NÚSZ) Marczin Bence
  • Generálny riaditeľ Magyar Közút Nonprofit (MKN) Szilvai József Attila