Do konca roka upravíme križovatku v Ružomberku

NDS do konca roka 2019 upraví križovatku v meste Ružomberok pri areáli SCP Mondi. Obyvateľom obce Ivachnová pomôže pri ochrane pred hlukom dočasná protihuková stena, ktorá vyrastie do konca roka.  Zároveň zaktualizujeme zelenú vlnu v Ružomberku tak, aby všetky semafory v meste spolupracovali a zabezpečili plynulosť dopravy. Odbočovací pruh na Banskú Bystricu sa predĺži na cca 950 m, čím sa zvýši priepustnosť križovatky pri Mondi. Úpravy plánovala NDS zrealizovať v minulom roku, rekonštrukciu zdržali obštrukcie pri výkupe pozemkov, výhrady prezentovala napríklad Ružomberská vodárenská spoločnosť. 

Ružomberok čakajú ďalšie novinky, v rámci projektovej prípravy stavby D1 Hubová – Ivachnová sa chystajú protihlukové opatrenia (výmena okien v obci Likavka a Ivachnová),  navýšenie výšky a predĺženie šiestich protihlukových stien, ktoré vedú pozdĺž diaľnice, úprava križovatky ciest 1/18 a 1/59 (Štavnička, Liptovské Sliače) ako aj úprava 13 ks inteligentných priechodov pre chodcov v meste Ružomberok a okolitých obciach. Rovnako pribudnú dva chodníky pre chodcov a cyklistov za účelom zvýšenia bezpečnosti  v obci Hubová a Likavka. Upraví sa aj potok Likavčanka.

 

Námietky spomaľujú povoľovací proces

 

NDS predpokladá vydanie zmeneného územného rozhodnutia na zmenenú trasu tunela v auguste tohto roka. „Samotná výstavba diaľnice napreduje podľa harmonogramu. Od začiatku roka sa ale boríme s požiadavkami tretích strán, ktoré sa týkajú objektov mimo samotného telesa a trasy diaľnice. Tieto neustále námietky spomaľujú povoľovací proces zmeny trasy diaľnice,“ vysvetlil investičný riaditeľ NDS Jiří Hájek. Napriek tomu, že so všetkými dotknutými stranami, či už mestom, mestskými časťami, obcami, súkromnými i štátnymi spoločnosťami aktívne diskutujeme a hľadáme spoločné riešenia, nedokážeme zabrániť prieťahom v povoľovacích konaniach.

 

K projektovej dokumentácii dali nesúhlasné stanoviská mesto Ružomberok a priľahlé obce, v rámci územného konania sa odvolala mestská časť Hrboltová a OZ Zdravý Domov, obe dokonca podali správnu žalobu na Rozhodnutie MŽP SR o určení trasy. Pritom  všetky vymenované úpravy na zvýšenie kvality života v Ružomberku a okolitých obciach vyplynuli práve zo záverečného stanoviska EIA. NDS ich bude realizovať okamžite, ako k nim bude mať všetky povolenia. “Snažíme sa v maximálne možnej miere vyjsť v ústrety požiadavkám obyvateľov regiónu, predovšetkým  motoristom SR. Našim cieľom je ukončiť úsek Hubová – Ivachnová čo najskôr, bez zbytočných prieťahov,” uzavrel investičný riaditeľ NDS.