Končí sa platnosť ročných diaľničných známok

Národná diaľničná spoločnosť upozorňuje všetkých motoristov, ktorí majú zakúpenú ročnú diaľničnú známku v roku 2021, že jej platnosť dnešným dňom končí.

V pondelok 31. januára uplynie platnosť ročnej eDZ pre rok 2021. Vodiči, ktorí chcú naďalej využívať spoplatnené úseky diaľnic a rýchlostných ciest, by si preto nemali zabudnúť zaobstarať novú eDZ platnú na rok 2022. Ceny diaľničných známok zostali nezmenené. 

Aj v tomto roku majú motoristi naďalej k dispozícii 365-dňovú známku za 50 eur platnú 365 dní od zakúpenia, ročnú známku za 50 eur, ktorej platnosť je limitovaná kalendárnym rokom, ďalej 30-dňovú známku za 14 eur a 10-dňovú známku za 10 eur. Diaľničnú známku si môžete bezpečne z pohodlia domova zakúpiť prostredníctvom internetového portálu https://eznamka.sk/sk/ alebo mobilnej aplikácie eznamka. Motoristom odporúčame pri úhrade eDZ uviesť aj svoj e-mail alebo telefónne číslo, aby mohli byť upozornení na blížiaci sa koniec platnosti zakúpenej eDZ.

 

Rozdiel medzi ročnou a 365-dňovou e-známkou

Platnosť ročnej e-známky je limitovaná kalendárnym rokom, čiže od 1.1. 2022 do 31.1. nasledujúceho roka. Platnosť 365-dňovej e-známky sa nevzťahuje na kalendárny rok, ale platí od dňa zakúpenia nasledujúcich 365 dní. Práve tieto dve e-známky si motoristi najčastejšie zamieňajú a preto by mali byť motoristi pri výbere typu pozorní, o ktorú z nich majú záujem.

 

Platnosť akejkoľvek eDZ si môžete skontrolovať na https://eznamka.sk/selfcare/modification/select/select-vignettes/?operation=Check. Mimoriadne pozorní buďte pri zadávaní EČV. V zmysle Všeobecných obchodných podmienok (VOP) je za správnosť poskytnutých údajov zodpovedný výlučne zákazník, preto je potrebné si ich starostlivo skontrolovať bezprostredne pri kupovaní diaľničnej známky.