NDS na nové stavby potrebuje nad rámec rozpočtu 510 mil. eur

NDS na 9 nových stavieb potrebuje do konca volebného obdobia 510 mil. eur nad rámec obvyklej výšky ŠR pridelenej na výstavbu diaľnic

NDS na deväť nových stavieb, ktoré môže začať súťažiť do roku 2019, potrebuje do konca funkčného obdobia aktuálnej vlády nad rámec predpokladaného štátneho rozpočtu približne 510 miliónov eur. Ide o finančné potreby, ktoré sa týkajú výhradne týchto deviatich úsekov a tvoria len časť celkových investičných potrieb NDS.

Na dokončenie týchto stavieb v ďalších rokoch (od roku 2020), bude potrebné hľadať financie v nasledujúcich štátnych rozpočtoch respektíve  iných zdrojoch.

Stavebné náklady deviatich prioritných úsekov predstavujú cca 1,47 miliardy eur. Celkové investičné náklady (stavebné náklady, príprava, majetkovo-právne vysporiadanie) dosahujú cca 1,74 miliardy eur.  

 

Potreba nad rámec štátneho rozpočtu 

2017 – 38 848 472 €

2018 – 176 174 658 €

2019 – 295 490 564 €

 

Ťah

Stavba

Dĺžka v km

D1 Bratislava - Senec, skapacitnenie, I. etapa (BA - Triblavina) 3,50
R2 Mýtna - Lovinobaňa 13,50
R2 Košice, Šaca - Košické Oľšany  21,25
R2 Rožňava - Jabloňov nad Turňou  14,10
R2 Kriváň - Mýtna  9,15
R2  Zacharovce - Bátka 8,32
R2  Bátka - Figa  6,18
R4 Prešov - severný obchvat I.etapa 4,30
R4 Prešov - severný obchvat II.etapa 10,20

 

Spolu

 

 

90,50