Práce na rýchlostnom obchvate Tvrdošína sa sústreďujú na mostoch a múroch

Výstavba rýchlostného ťahu R3 Tvrdošín – Nižná pokračuje, staviame mosty, pracuje sa na zárubných múroch a aj na samotnej trase rýchlostnej cesty. Na stavbe je denne prítomných niekoľko stoviek pracovníkov. Ako sme už informovali, na časti budúcej hlavnej trasy sa objavila tvrdšia hornina oproti predpokladom, preto sme pristúpili k zmene technológie. Táto zmena bude mať vplyv na lehotu výstavby (predbežne na rok 2024) aj na finálnu cenu diela. O oboch parametroch ešte budeme transparentne informovať.

Na mostoch prebieha betonáž nosných konštrukcií, realizujú sa prechodové oblasti, robia sa podporné konštrukcie, osádza sa debnenie a montujú sa výstuže. Na mostoch je už ukončená realizácia spodných stavieb.

Popri prácach na mostoch sa realizujú aj kotvy na múroch, prebieha aj realizácia odvodňovacích zariadení a aplikuje sa striekaný betón či montáž výstužných sietí. 

Čo sa týka samotnej trasy rýchlostnej cesty R3 v rámci obchvatu Tvrdošína, pokračujú úpravy a sanácia podložia, takisto prebieha budovanie násypov a priepustov. Práce sa sústreďujú aj okolo odkopov a výkopov zárezov a realizuje sa aj svahovanie. Takisto sa pracuje na priepustoch a gabiónoch. 

 

O stavbe v číslach

             celková dĺžka: 5,6 km (4,4 km trasa R3, križovatkové vetvy 480 m a privádzač 697 m)

             približne 100 stavebných objektov

             11 mostov (8 na R3, 1 ponad R3 a 2 na privádzači)

             najdlhší most s dĺžkou 248 m

             viac ako 1800 m protihlukových stien

 

Výstavba obchvatu Tvrdošína začala v marci 2021. Úsek odľahčí mesto Tvrdošín od tranzitnej dopravy a zvýši aj bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Znížením hluku, prašnosti a vibrácií zlepší aj životné podmienky miestnych obyvateľov. Motoristom prinesie skrátenie času jazdy a úsporu pohonných látok.