Semafor v Prešove je minulosťou, križovatka Prešov, západ je vybudovaná

Dostavba križovatky Prešov, západ je ukončená. Súčasťou stavby bolo aj odstránenie dočasnej cestnej svetelnej signalizácie na vstupe do mesta Prešov.

Dobudovanie križovatky Prešov, západ riešilo najmä dobudovanie inžinierskych sietí, preložku potoka Vydumanec a dobudovanie vetvy z kruhového objazdu, ktorá bola potrebná pre plynulé dopravné napojenie z cesty I/18 a II/546 do mesta Prešov. Stavbu realizovala spoločnosť Skanska SK za sumu 1,99 mil. eur

 

Národná diaľničná spoločnosť tiež odstránila semafor, ktorý riadil dopravu pri vstupe do Prešova od Popradu. Uľahčili sme tým vstup a výstup motoristov do Prešova. 

 

Jedna z najväčších

 

Križovatka je súčasťou úseku D1 Svinia - Prešov, západ, na ktorý sa plynulo napojí v súčasnosti realizovaný úsek D1 Prešov západ - Prešov juh a bude patriť k najväčším na Slovensku, keďže vytvorí uzol medzi budúcou diaľnicou D1 a rýchlostnou cestou R4 (severný obchvat Prešova) a zároveň bude umožňovať spojenie všetkých smerov, ale aj prepojenia na cesty I/18 a II/546 vrátane vstupu a výstupu do Mesta Prešov.