Smrteľný úraz na stavbe D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala

NDS s ľútosťou oznamuje, že dnes sa na stavbe D1 pri tuneli Višňové stal pracovný úraz, ktorý jeden muž aj napriek oživovaniu neprežil.

Dňa 31.10.2017 približne o 8:30 hod došlo na stavbe D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala k smrteľnému pracovnému úrazu. Pri montáži debniaceho vozu t.j.  pri manipulácii s oceľovým priehradovým nosníkom došlo k privaleniu daného pracovníka týmto nosníkom. Príčiny sú v súčasnej dobe v štádiu vyšetrovania.

 

Na stavbe sú vykonávané pravidelné a mimoriadne kontroly BOZP zo strany Objednávateľa a stavebného dozoru. Ďalším opatrením je stála účasť banskej záchrannej služby na stavbe. Na stavbe dochádza k pravidelnej aktualizácii plánu BoZP a pravidelnému preškoľovaniu zamestnancov v oblasti BoZP.