Tunel Bikoš je prerazený. Najťažšie práce sú za nami

Na stavbe R4 Prešov, severný obchvat sa posúvame k významnému míľniku. Vo štvrtok 27. mája sme slávnostne prerazili tunel Bikoš.

Raziace práce na tuneli Bikoš sme zahájili 5. júna 2020. Ako prvá sa začala raziť západná tunelová rúra. Jej razenie postupovalo denne približne o 3,8 m. Priemerný denný výkon razenia východnej tunelovej rúry bol 3,7 m. Baníci razili tunel Novou rakúskou tunelovacou metódou zo severného portálu smerom na južný portál. Práce sa realizovali v nepretržitej prevádzke a podieľalo sa na nich 105 pracovníkov stavby.

 

Z oboch tunelových rúr sa vyťažilo spolu 220 000 m3 horniny, ktorá sa použila ako násypový materiál do ostatných stavebných objektov. Ide o ukážkový príklad ako vieme efektívne využiť materiál získaný z razenia tunela na násypové telesá stavby.

 

Tunel prerazený v plánovanom termíne

Prvá etapa severného obchvatu Prešova je vo výstavbe od júla 2019. Do užívania ju odovzdáme v marci 2023. Popri prácach na 1 150 m dlhom tuneli napredujeme v zmysle harmonogramu aj s realizáciou ďalších objektov stavby. Ukončený máme jeden jednopoľový most a jedno provizórne premostenie. Vo výstavbe sú štyri mosty, ďalšie štyri mostné objekty zakladáme v križovatke Prešov, sever. Aktuálne ukončujeme preložky vodovodov, pričom práce na ostatných preložkách sú už ukončené.

 

Nasledujú práce na sekundárnom ostení

V prvých mesiacoch tohto roka sme rozbehli práce na základových konštrukciách tunela. Nasledovať bude realizácia hydroizolačného súvrstvia, drenážneho odvodnenia, armovanie horných klenieb sekundárneho ostenia tunela a ich betonáž. V záverečnej fáze výstavby príde na rad vnútorné vybavenia tunela (chodníky, výklenky, vozovka) a práce ukončíme montážou technologického vybavenia tunela.

 

Vedeli ste že...?

Tunel Bikoš bude dvojrúrový cestný tunel s jednosmernou premávkou. Medzi tunelovými rúrami budú tri priechodné priečne prepojenia, slúžiace ako chránené únikové cesty. V každej tunelovej rúre bude 7 protipožiarnych výklenkov s hydrantmi, 7 SOS kabín a  jeden jednostranný núdzový záliv umiestnený približne v strede tunela. Opomenúť nemožno ani zariadenie pre rozpoznanie ADR kódu na autách prepravujúcich nebezpečné látky.

 

R4 Prešov, severný obchvat I. etapa

  • 4,3 km dlhý úsek v plnom profile
  • začína v napojení na diaľnicu D1 v mimoúrovňovej križovatke Prešov, západ
  • končí v mimoúrovňovej križovatke Prešov, sever s cestou I/68, ktorá zabezpečí vylúčenie tranzitu z centrálnej mestskej zóny
  • motoristom ušetrí približne 10 minút
  • zhotoviteľom je Váhostav – SK a TuCon
  • zmluvná cena predstavuje 142 876 816 eur
  • stavba je financovaná zo štátneho rozpočtu
  • 155 stavebných objektov

 

R4 Prešov, severný obchvat II. etapa

Projekt R4 Prešov, severný obchvat II. etapa v súčasnosti prechádza aktualizáciou analýzy nákladov a prínosov (CBA). Verejné obstarávanie bude vyhlásené po získaní súhlasného stanoviska ÚHP a zabezpečení finančného krytia. Začiatok výstavby je závislý od priebehu verejného obstarávania, lehota výstavby by mala trvať 52 mesiacov.