Tunely Svrčinovec a Poľana sú 4 roky v prevádzke

Presne pred štyrmi rokmi, 10. júna 2017, sme slávnostne sprejazdnili úsek kysuckej časti diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité – št. hr. SK/PL. Popri moste Valy, najvyššom v strednej Európe, patria k dominantám úseku dva diaľničné tunely Svrčinovec a Poľana. Máme ich pod nepretržitým 24-hodinovým dohľadom, vybavené najmodernejšími bezpečnostnými technológiami. Počas štvorročnej prevádzky sme nezaznamenali žiadnu závažnú mimoriadnu udalosť.

Sú si podobné a predsa sa odlišujú

Tunely Svrčinovec aj Poľana sú jednorúrové diaľničné tunely s obojsmernou dopravou orientované prevažne v smere východ – západ. Kým pri prejazde tunelom Svrčinovec prejdete 409,66 m, dĺžka tunela Poľana je viac ako dvojnásobná, presne 893,04 m. Na bezpečnú premávku v oboch tuneloch dohliadajú kolegovia z centrálneho operátorského pracoviska situovaného v priestoroch technologického objektu tunela Horelica v Čadci. Obidva tunely majú prejazdovú výšku 4,8 m a cementobetónovú vozovku s dvomi jazdnými pruhmi širokými 3,75 m. Zatiaľ čo súbežná úniková štôlňa tunela Svrčinovec má dĺžku 443,68 m a je s tunelovou rúrou spojená jedným priečnym prepojením, v prípade tunela Poľana spájajú hlavnú tunelovú rúru so súbežnou únikovou štôlňou dlhou 900,31 m až tri priečne prepojenia.

 

Technologické vybavenie

Klasifikáciu prechádzajúcich vozidiel, skladbu dopravného prúdu, ale aj zastavenie a zhlukovanie vozidiel, dopravné nehody, pohyb ľudí alebo zvierat v tuneli, či stratu nákladu monitorujeme videodohľadom a systémami na monitorovanie dopravných stavov a incidentov. Štandardnou výbavou sú aj technológie a zariadenia na monitorovanie narušenia objektu, vzniku požiaru, meranie fyzikálnych veličín a meteorologických podmienok na portáloch tunelov. Nechýba rádiové spojenie využívané pre pohotovostné a núdzové hlásenia. Prirodzenému prispôsobeniu zraku vodičov pomáhame adaptačným vjazdovým a výjazdovým osvetlením, ktoré je regulované na základe svetelných pomerov v tunelovej rúre a v pred portálovom úseku.

 

Vysoký počet kamiónov, minimum nehôd

Intenzita dopravy v tuneloch Poľana a Svrčinovec sa vyznačuje vysokým, 56 % podielom nákladnej dopravy. Počas štvorročnej prevádzky tunelov evidujeme na úseku D3 Svrčinovec – Skalité iba tri menšie dopravné nehody. Pozornosť operátorov tunela, záchranných zložiek a verejnosti vzbudilo vlani nákladné vozidlo, ktorému pred tunelom Poľana začal horieť náves. Zásluhou kamerového systému, rýchlej reakcie kolegov z operátorského pracoviska, ako aj včasnému zásahu Diaľničnej patroly a hasičov však neprišlo pri udalosti k väčším materiálnym škodám.

 

Bezpečne v tuneli

Bezpečnému prejazdu každým našim tunelom napomáhajú technické inovácie, bezpečnostné prvky, ale aj ohľaduplné správanie vodičov. V prípade hroziaceho rizika určite pomôžu nasledovné NÁVODY A RADY pre bezpečné dorazenie do cieľa.