Vnútorná betonáž v tuneli Prešov je hotová

V rámci výstavby tunela Prešov bol splnený ďalší míľnik. Sekundárne ostenie tunela, ktoré predstavuje jeho finálnu železobetónovú úpravu, je ukončené. Dvojkilometrový tunel je súčasťou diaľničného obchvatu Prešova.

Aktuálne sa v tuneli realizujú práce na položení obrubníkov a štrbinových žľabov, v priebehu jesene sa začne s betonážou vozovky v tuneli. Výstavbu tunela má pod palcom 135 pracovníkov, celkovo na stavbe diaľničného úseku D1 Prešov, západ - Prešov, juh pracuje denne vyše 600 ľudí.

 

Primárne a sekundárne ostenie

Primárne ostenie bolo realizované ihneď po razení - na výstuž sa nastriekal betón a takýmto spôsobom sa dočasne, na niekoľko týždňov, zabezpečila stabilita výrubu. Ako definitívna úprava sa buduje sekundárne ostenie. Spoločne s hydroizolačnou vložkou sa zaistí ochrana pred pôsobením vody po celú životnosť tunela. Vďaka rýchlejšiemu postupu razenia bolo možné zahájiť práce na sekundárnom ostení s dvojmesačným predstihom.

 

Výstavba ide podľa plánu

Tunel Prešov bude dlhý 2 244 m, dvojrúrový s jednosmernou premávkou v každej rúre. Jeho súčasťou budú 2 núdzové zálivy a 8 priečnych prepojení. Navrhovaná rýchlosť v tuneli je 100 km/h. Okrem prác na tuneli Prešov napredujú aj práce na mostoch. Budujú sa podperné skruže mostoviek, betónujú sa nosné konštrukcie mostov a piliere. Zmluvné ukončenie výstavby D1 Prešov, západ - Prešov, juh je naplánované na leto 2021.

Centrum mesta bez tranzitu

Funkciou 7,87 km dlhého diaľničného úseku D1 Prešov, západ - Prešov, juh bude zaistenie bezpečného, kapacitného a rýchleho cestného napojenia s najvyššou úrovňou komfortu. Aktuálne totiž celý objem dopravy prechádza po cestách mesta Prešov, čo so sebou prináša negatívne vplyvy na život obyvateľov aj životné protredie.