Kľúčová stavba rozšírenia D1 začína, zmluva je podpísaná

Národná diaľničná spoločnosť podpísala zmluvu s víťazom tendra na výstavbu rozšírenia D1 Bratislava – Triblavina vrátane križovatky D1D4. Poľská firma Budimex s.a. sa zaviazala postaviť 3,6-kilometrový úsek za približne tri roky. Zmluvná cena je zhruba 110 miliónov eur a stavba bude financovaná zo štátneho rozpočtu. Prvým krokom Zhotoviteľa bude projektové inžinierstvo s cieľom získať všetky potrebné stavebné povolenia.

Za účelom informovania verejnosti NDS vytvorila novú webovú stránku www.d1d4.sk , prostredníctvom ktorej bude pravidelne informovať verejnosť o pokrokoch na tejto stavbe, ale aj o dopravnej situácii.

 

Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva NDS Vladimír Jacko sa vyjadril, že by bol rád, keby bola výstavba tohto úseku ukážkou toho, ako sa má takáto infraštruktúra stavať. „Môžem dať slovo za NDS, že počas prípravy aj výstavby budeme plne súčinní a budeme robiť všetky kroky k tomu, aby bolo dielo včas a kvalitne postavené,“ uviedol počas podpisovania zmluvy.

 

Zhotoviteľ si uvedomuje, že pôjde o výstavbu počas živej prevádzky diaľnice D1. „Chcem ubezpečiť, že urobíme všetko pre to, aby bola zachovaná doprava a aby nedochádzalo k dopravným kongesciám. Posnažíme sa, aby obyvatelia, ktorí každý deň dochádzajú do Bratislavy, pocítili obmedzenia čo najmenej,“ povedal riaditeľ stavby za Budimex s.a. Igor Sedláček. Spoločnosť Budimex je etablovanou stavebnou firmou v Poľsku. Aktuálne stavia v Poľsku zhruba 240 kilometrov rýchlostných ciest.  

 

"Je pre nás veľmi dôležité, aby sa z tohto projektu stala referenčná stavba. V Poľsku máme s výstavbou diaľnic bohaté skúsenosti a aj na Slovensku urobíme maximum pre to, aby bol projekt úspešný," uviedol Artur Pielech, člen predstavenstva Budimex s.a.

 

Viac než tretinu celej stavby D1 Bratislava - Triblavina, rozšírenie budú tvoriť mosty, ich súhrnná dĺžka bude 1,35 km a celkovo ich bude 18. Súčasťou stavby je aj dôležité a potrebné prepojenie diaľnic D1 a D4. V súvislosti s výstavbou tejto križovatky sa najskôr zhotovia obchádzkové trasy. Následne dôjde k zdvihnutiu nivelety diaľnice D1.

 

Počas rekonštrukcie diaľnice D1 bude dočasne vedená doprava po obchádzkových trasách na vetvách križovatky D1D4. Kľúčové pre odľahčenie dopravy sú vetvy z D4 na D1 (Jarovce – Trnava) a opačne z D1 na D4 (Trnava – Jarovce) a tieto budú sprístupnené motoristom skôr - sú míľnikom stavby.