Vyhlásili sme súťaž na zhotoviteľa úseku R2 Mýtna - Lovinobaňa, Tomášovce

NDS vyhlásila súťaž na zhotoviteľa úseku R2 Mýtna - Lovinobaňa, Tomášovce. Ukončenie súťaže predpokladáme koncom roka 2018 a následne aj začiatok výstavby.

Predpokladaná hodnota zákazky v prípade úseku R2 Mýtna - Lovinobaňa, Tomášovce predstavuje 161,8 mil. eur bez DPH.  "Ide o historickú chvíľu pre južné Slovensko. Som šťastný, že môžem byť pri tom. Rok 2018 je rokom súťaží a prvá súťaž je úsek Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce. Od Zvolena po Lučenec bude súvislá štvorprúdová rýchlostná cesta, ktorá pomôže motoristom, odľahčí obce a prispeje k rozvoju regiónu,“ povedal minister dopravy a výstavby Árpád Érsek.  

 

3 estakády aj 6 protihlukových stien

 

Úsek rýchlostnej cesty  R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce s dĺžkou 13,5 km začína dočasným napojením cesty I/16 na rýchlostnú cestu R2 v Mýtnej v podobe stykovej križovatky pred obcou Mýtna. Súčasťou rýchlostnej cesty bude 148 objektov vrátane mimoúrovňovej križovatky Mýtna , 11 mostných objektov, z ktorých sú dominantné tri estakády v dĺžke 1,36 km či šesť protihlukových stien.

 

Koniec úseku sa bude nachádzať v mimoúrovňovej križovatke Tomášovce, za ktorou pokračuje nadväzujúci úsek R2 Tomášovce - Ožďany, pre ktorý je v súčasnosti vydané územné rozhodnutie.

 

Rok súťaží

 

„Tento rok chceme vyhlásiť štyri ďalšie súťaže na diaľničné úseky ako aj desiatku súťaží na projektovú dokumentáciu. Rozostavať plánujeme viac ako 70 km diaľnic a rýchlostných ciest v trasách priorít vlády,“ konštatoval generálny riaditeľ NDS Ján Ďurišin.

 

Čo sa týka rýchlostnej cesty R2, v roku 2018 NDS plánuje vypísať súťaže na úseky Kriváň - Mýtna, Košice, Šaca - Košické Oľšany a Rožňava - Jablonov nad Turňou.