Zhotovitelia Višňového vzídu z viacerých súťaží

Národná diaľničná spoločnosť na úseku D1 Lietavská Lúčka- Višňové – Dubná Skala pokračuje podľa harmonogramu. Inventarizácia stavby sa ukončila, jej výsledky budú známe v priebehu cca dvoch týždňov.

Zhotovitelia, ktorí dostavajú úsek D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala, vzídu z viacerých súťaží. Súťaže budú rozdelené tak, aby sa optimalizovala rýchlosť dostavby a špecializácia spoločností pre jednotlivé stavebné objekty. Kvalitu a hodnotu za peniaze zabezpečí multikriteriálne hodnotenie ponúk, čo znamená, že sa budú posudzovať viaceré kritériá, nielen najnižšia cena. Všetky súťaže budú transparentné a záujemcovia dostanú všetky informácie.   

 

Hlavná trasa a tunel sa s najväčšou pravdepodobnosťou budú súťažiť formou súťažného dialógu. Ďalšie časti stavby, napríklad technológia tunela, budú súťažené inou verejnou transparentnou formou podľa zákona o verejnom obstarávaní.

 

Podľa harmonogramu

 

Národná diaľničná spoločnosť na úseku D1 Lietavská Lúčka - Višňové – Dubná Skala pokračuje podľa harmonogramu. Inventarizácia stavby sa ukončila, jej výsledky budú známe v priebehu cca dvoch týždňov. Počas mesiaca júl NDS verejne odprezentuje proces odchodu doterajšieho zhotoviteľa a postup pri výbere nových zhotoviteľov.  Pokračuje aj vyplácanie podzhotoviteľov. Výsledky inventarizácie budú slúžiť ako podklady na vypísanie súťaží na zhotoviteľov stavebných prác. Predpoklad vypísania súťaží na nových zhotoviteľov stavby je v 2. polroku 2019, podpisy zmlúv s novými zhotoviteľmi predpokladáme v roku 2020, následne sa opäť odštartujú práce na úseku. Predpoklad sprejazdnenia úseku je v roku 2023.

 

Tri ciele

 

NDS v marci ukončila zmluvu so zhotoviteľom úseku, združením Salini Impregilo – Dúha, z dôvodu neuspokojivého postupu výstavby. Dňa 27. marca zhotoviteľ zložil novú bankovú záruku, čím dohoda o ukončení kontraktu nadobudla účinnosť. V dohode o ukončení kontraktu sa NDS prioritne sústredila na tri ciele a to uspokojenie oprávnených pohľadávok podzhotoviteľov zhotoviteľa, minimalizovanie predĺženia výstavby a dodržanie všetkých pravidiel Európskej únie, aby nebolo ohrozené spolufinancovanie zo strany únie. Celý postup, ktorý NDS dohodla, bol predstavený Európskej komisii, ktorá ho principiálne odobrila. Zároveň sa financie z eurofondov budú môcť využiť na dostavbu úseku po splnení jasne definovaných podmienok.

 

Harmonogram postupu:

 

Nová banková záruka do 21 dní od podpisu návrhu o ukončení zmluvy – vykonané

Vyplatenie podzhotoviteľov (2./3. štvrťrok 2019) – prebieha

Inventarizácia stavby (2. štvrťrok 2019) – vykonané

Vypísanie súťaže na nových zhotoviteľov (2. polrok 2019)

Podpis zmluvy s novými zhotoviteľmi (2020)

Odštartovanie prác na stavbe (2020)

Sprejazdnenie úseku (2023)