Žilina dostala obchvat, otvorili sme úsek od Strážova po Brodno

NDS v sobotu 2. decembra otvorila pre motoristov úsek diaľnice D3 Žilina, Strážov - Žilina, Brodno.

Diaľnica D3 je súčasťou európskeho multimodálneho koridoru, ktorý zabezpečuje osobnú aj nákladnú tranzitnú medzištátnu prepravu v smere sever – juh. Samotný diaľničný úsek D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno (s dočasným napojením na konci úseku s dĺžkou zhruba 5 km) je súčasťou diaľničného ťahu D3 Hričovské Podhradie - štátna hranica SR/PR, ktorý má zabezpečiť dopravné prepojenie hlavného mesta a juhozápadných oblastí Slovenska s Kysucami a nadväzne s Poľskou republikou.

 

Hlavným účelom a cieľom tejto stavby bolo postupne dobudovať základný diaľničný ťah D3, skvalitniť podmienky pre medzinárodnú a vnútroštátnu dopravu a zvýšiť plynulosť, rýchlosť a zároveň bezpečnosť cestnej premávky. Motoristi vďaka novému úseku ušetria 4 minúty v porovnaní s jazdou po súbežných komunikáciách. S jeho výstavbou sa začalo v júni 2014. Postavilo ho združenie v zložení Eurovia SK, Hochtief CZ a SMS za necelých 255 miliónov eur bez DPH.  

 

Unikátna stavba

 

Novootvorený úsek diaľnice D3 je jedným z tých najzaujímavejších na Slovensku. Nachádza sa tu estakáda dlhá 1500 m, ktorej spodná stavba stojí na 57 pilieroch prevažne budovaných vo vodnej nádrži. Už samotná realizácia spodnej stavby prebiehala za špecifických podmienok v súlade s vypracovaným havarijným plánom pre prácu vo Vodnej nádrži Hričov, a to z prístupovej komunikácie vybudovanej priamo vo vodnej nádrži, kde bolo nutné neustále sledovať a vyhodnocovať hladinu vody v zmysle povodňových plánov ako aj manuálu o spolupráci vodných nádrži Žilina a Hričov. Súbežne prebiehala realizácia jednotlivých dilatačných celkov estakády, a to rôznorodými technológiami. 

 

Priamym pokračovaním estakády je tunel Považský Chlmec s dĺžkou 2,2 km. Je dvojrúrový pre oba smery jazdy. Razil sa zo šiestich miest súčasne, na razení sa podieľalo 35 strojov a v nepretržitej prevádzke na ňom pracovalo 240 robotníkov. Tunel je vybavený množstvom moderných technologických zariadení slúžiacich pre bezpečnú a plynulú premávku, v súlade s najnovšími predpismi.

 

Vďaka financiám z EÚ

 

Projekt D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno bol tzv. fázovaný projekt, pretože bol spolufinancovaný z Operačného programu doprava 2007 – 2013 a  Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020. Výška nenávratného finančného príspevku na I. fázu bola 74 548 579 eur a výška nenávratného finančného príspevku na II. fázu bola 165 299 615,29 eur.