Zvyšujeme bezpečnosť našich zamestnancov pri opravách diaľnic

Národná diaľničná spoločnosť pridala nový bezpečnostný prvok na zaistenie vyššej ochrany dlhodobého pracoviska, teda miesta, kde sa opravuje diaľničná vozovka či vymieňa mostný záver dlhšie ako 24 hodín. Pracovníkov po novom ochraňuje pred nárazom a zranením séria betónových zvodidiel.

Nahrádza sa tak pôvodná ochrana pracoviska krycím vozidlom so šípkou. Opatrením sa zabráni vniknutiu vozidla či kamiónu do priestoru práce na ceste, znížia sa náklady na prípadné opravy či nákup nových krycích vozidiel a pozitívny efekt bude badateľný aj pri amortizácii vozidiel Národnej diaľničnej spoločnosti.

Za posledné tri mesiace bol 7-krát zaznamenaný náraz vozidla do zabezpečovacieho auta Národnej diaľničnej spoločnosti alebo Diaľničnej patroly.

Pracovisko na diaľnici a rýchlostnej ceste, kde sa vymieňa asfaltový koberec alebo opravuje most je zabezpečené viac ako desiatkou dopravných značiek upozorňujúcich na zníženie rýchlosti, preradenie do správneho jazdného pruhu, zníženie rýchlosti a pred pracovisko sa umiestňujú výstražné smerovacie dosky či bezpečnostné prahy. Doplnením sú betónové zvodidlá umiestnené šikmo cez jazdný pruh, v ktorom sa vykonáva údržba a oprava. 

„Benefitom v kontexte ochrany našich zamestnancov je to, že betónové zvodidlo zabráni vniknutiu cudzieho vozidla do priestorov pracoviska a naše ťažké vozidlo či už s alebo bez vodiča tak nie je potrebné na pracovisku a môže vykonávať činnosť na inom mieste,“ vysvetľuje Rastislav Droppa, prevádzkový riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti. 

Betónové zvodidlá sa uložia na miesto pred začiatkom prác a po ich ukončení sa z miesta odstránia. Doplnkovým bezpečnostným prvkom je takisto aj používanie radarov so zobrazením skutočnej jazdnej rýchlosti.

Opravy vozoviek budú v najbližších mesiacoch prebiehať na úsekoch malackej D2, trnavskej D1, považskej D1, liptovskej D1 či košickej R4, na 8 mostoch sa vymenia mostné závery a na 4 mostoch bude vynovené zábradlie, opravené odvodnenie či sanované rímsy.