Zvyšujeme bezpečnosť v tuneloch

Národná diaľničná spoločnosť spoločne so zložkami Integrovaného záchranného systému vykonala v tuneli Branisko súčinnostné cvičenie, ktorého cieľom bolo preveriť súčinnosť zložiek IZS, ako aj zdôrazniť motoristom, aké dôležité je vedieť sa správne zachovať v prípade požiaru v tuneli.

Slovenské tunely patria medzi najbezpečnejšie v Európe a my ich štandard stále zvyšujeme. Dôkazom sú aj bezpečnostné novinky, ktoré sme v našich tuneloch zaviedli.

 

Nové trasportné vozíky

 

Veľmi dôležitou novinkou sú transportné zariadenia, ktoré NDS umiestnila v každom priečnom prepojení s únikovou štôlňou v oboch jednorúrových tuneloch za dverami núdzového východu. 

 

Transportným prostriedkom je vozík,  ktorý sa pohybuje po povrchu na kolesách. Je vybavený plochou, na ktorú sa pacient na podložke upevní pomocou popruhov. Po naložení a zafixovaní pacienta je možné posúvať transportné zariadenie únikovou štôlňou až na voľné priestranstvo. Vozíky sú určené pre všetkých účastníkov v tuneli v prípade mimoriadnej udalosti. 

 

Jednotné farby núdzových dverí a dverí SOS

 

NDS vo všetkých tuneloch unifikovala dvere SOS na oranžovú farbu a dvere únikových východov na zelenú, so zelenými LED svetlami po obvode. Týmto sme zlepšili orientáciu vodičov v tuneloch.