Prešov - severný obchvat, II. etapa

Účelom stavby je prepojiť diaľnicu D1 a rýchlostnú cestu R4 Kapušany – Giraltovce tak, aby došlo k odľahčeniu dopravy z existujúcej komunikačnej siete mesta Prešov a vložením mimoúrovňových križovatiek k prerozdeleniu zdrojovej a cieľovej dopravy. To bude mať za následok vyššiu bezpečnosť účastníkov dopravy a zvýšenie plynulosti a komfortu jazdy. Križovatka Kapušany zabezpečí napojenie R4 na existujúcu cestnú sieť.

Údaje o stavbe

Dĺžka stavby: 10200 m

Financovanie: Štátny rozpočet / CEF

Zhotoviteľ: Združenie R4 severný obchvat Prešova II. etapa (EUROVIA SK, EUROVIA CS, SMS, VÁHOSTAV – SK, TuCon)

 

Situácia stavby

 

Popis stavby

Trasa rýchlostnej cesty R4 Prešov – severný obchvat, II. etapa nadväzuje na dokončenú I. etapu. Vedie údolím potoka Dzikov, prechádza cez budúci tunel Okruhliak, ktorého východný portál sa nachádza v údolí nad mestskou časťou Surdok. Ďalej cesta R4 križuje cestu I/18 a na konci je trasa napojená na križovatku Kapušany.