Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela Višnové

Stavba diaľničného ťahu D1 vytvára nevyhnutné prepojenie miest Žilina a Martin. Vybudovaním 13 kilometrovej diaľnice, ktorej súčasťou je aktuálne najdlhší tunel Višňové, sa motoristi vyhnú komplikovanému úseku pod hradom Strečno a ušetria až 15 minút jazdy.

Údaje o stavbe

Dĺžka stavby: 13510 m

Financovanie: fondy EÚ a štátny rozpočet

Zhotoviteľ: Skanska SK a.s. Slovensko, Skanska a.s. Česko, Skanska S.A. Poľsko

 
 

D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela Višňové

Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH: 254 835 881,97 €

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Názov a sídlo prijímateľa:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. 
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

www.mindop.sk

www.eufondy.sk

 

SITUÁCIA STAVBY

Situácia stavby D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela Višňové 
 

POPIS STAVBY

Úsek diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové začína križovatkou Lietavská Lúčka, kde trasa úseku nadväzuje priamo na predchádzajúci úsek diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka. Križovatka pomocou plánovaného privádzača umožní prepojenie diaľnice D1 s mestom Žilina a cestou I/64. Za križovatkou trasa diaľnice postupuje smerom na východ, pretína katastre obcí Porúbka, Rosina, Višňové až splynie s tunelom Višňové. Tunel prechádza popod vrch Hoblík a po viac ako siedmych kilometroch vyúsťuje v križovatke Dubná Skala a napojí sa na ďalšie pokračovanie D1.