Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
24.01.2011 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s., Trenčín, 36306410 0,00
24.01.2011 Východoslovenská distribčná, a.s., Košice, 35919001 141,60
24.01.2011 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s., Trenčín, 36306410 37,80
24.01.2011 Nelux,s r.o., Bratislava, 35740710 20,185,78
24.01.2011 N-POWER, spol. s r.o., Banská Bystrica, 36057436 13,753,92
24.01.2011 MIKONA s.r.o., Púchov, 0031570364 3,517,25
24.01.2011 PneuNova s.r.o., Košice, 36599824 7,34
24.01.2011 Ladislav Partika, Janov, 36903124 424,86
24.01.2011 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina, 36391000 72,00
24.01.2011 EUROVIA SK, a.s., Košice - Barca, 31651518 3,692,62