Komisia na riešenie sporov

NDS ukončí zmluvu so zhotoviteľom Višňového

NDS ukončí zmluvu so zhotoviteľom Višňového

NDS ukončí zmluvu so zhotoviteľom úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, pretože zhotoviteľ deklaruje, že nie je schopný stavbu dokončiť bez dodatočnej platby nad rámec platnej zmluvy o dielo (ZoD).