prípravené trhové konzultácie

Prípravné trhové konzultácie na službu spoplatnenia - vyhodnotenie odpovedí oslovených subjektov

Prípravné trhové konzultácie na službu spoplatnenia - vyhodnotenie odpovedí oslovených subjektov

<p style="text-align:justify;">Dňa 23.12.2019 bolo v zmysle §25, zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v rámci realizácie procesu prípravných trhových konzultácií, oslovených 17 vybraných subjektov z oblasti spoplatnenia užívania cestnej infraštruktúry z geografického prostredia Európy. Výzva a dotazník bol zároveň zverejnený na webovom sídle Národnej diaľničnej spoločnosti. </p>